środa, 26 lutego 2014

Tydzień 2: modelowanie obiektowe

Ćwiczenia

Wstęp do modelowania obiektowego. Model dziedziny dla gry w Monopol, model dziedziny dla systemu kasowego. Lista kategorii klas pojęciowych.

Laboratorium

Modelowanie obiektowe za pomocą programu Visual Paradigm. W laboratorium przy pierwszym uruchomieniu programu, należy podać klucz aktywacyjny, który jest do pobrania ze strony wydziału. Klucza można także użyć na komputerze prywatnym.

Zadanie: model dziedziny dla biblioteki.

Praca domowa nr 1

Model dziedziny dla biblioteki. Proszę o przesłanie obrazka z diagramem. Na obrazku powinno znaleźć się Państwa imię i nazwisko oraz numer indeksu.
Termin oddania: 5 marca 2014 r.