Zasady zaliczania

 • Będzie jedna klasówka, za którą można dostać 20 pkt. Klasówka odbędzie się prawdopodobnie pod koniec kwietnia. Aby zaliczyć klasówkę, należy zdobyć co najmniej 8 pkt.
 • Z laboratorium można dostać maksymalnie 30 pkt. Na tę liczbę składają się 2 programy zaliczeniowe po 10 pkt. oraz 10 pkt. za małe zadania zadawane na bieżąco. Aby zaliczyć laboratorium, trzeba zdobyć co najmniej 15 pkt. Pierwszy program zaliczeniowy będzie w kwietniu, drugi w maju.
 • Za egzamin można dostać 40 pkt. Aby być dopuszczonym do egzaminu, trzeba zaliczyć klasówkę i laboratorium.
 • Ocena będzie zależała od wielkości L + max(K+E,3/2E) (L - liczba punktów z laboratorium, K - liczba punktów z klasówki, E - liczba punktów z egzaminu). Progi na poszczególne oceny są umieszczone w moodle'u.

Małe zadania domowe

 • Co tydzień na laboratorium będzie zadawane małe zadanie domowe.
 • Małe zadania należy oddać przed rozpoczęciem kolejnych zajęć. Zadania oddane z opóźnieniem nie będą oceniane.
 • Rozwiązanie należy wysłać mailem. W temacie wiadomości powinien znaleźć się ciąg PO-zad$n, gdzie $n to kolejny numer pracy domowej.
 • Rozwiązanie powinno mieć postać jednego pliku o nazwie POn-ImieNazwisko.zip, gdzie n to numer kolejnej pracy domowej lub POn-ImieNazwisko.xxx, gdzie xxx to stosowne rozszerzenie.
 • Małe zadania można poprawiać w ciągu roboczego tygodnia od uzyskania oceny. Termin poprawek będzie ogłoszony razem z ocenami. Po tym terminie poprawki nie będą uwzględniane.

Zadania zaliczeniowe

 • Rozwiązania wysyłamy za pośrednictwem moodle'a.
 • Rozwiązanie powinno mieć postać jednego pliku o nazwie ImieNazwisko.zip.
 • Wysyłamy tylko pliki źródłowe (.java) z zachowaniem struktury pakietów. Można wysłać także plik README. Nie wysyłamy plików .class, ani projektów Eclipse'a.
 • Wysyłane pliki powinny być w kodowaniu UTF-8. Proszę sprawdzić w ustawieniach projektu w Eclipse'ie: menu Project > Properties, zakładka Resource > Text file encoding.
 • Przestrzegamy Code Conventions for Java !! Każdą klasę umieszczamy w osobnym pliku. Atrybuty deklarujemy przed metodami.
 • Komentujemy kod.
 • Sposób uruchamiania i używania programu powinien być opisany w komentarzu lub w osobnym pliku.
 • Pracujemy samodzielnie.
 • Za nieprzestrzeganie powyższych zasad będę odejmowała punkty.

1 komentarz:

 1. Link do Code Conventions for Java nie działa, a tak poza tym to bardzo dobrze się czyta 10/10.

  OdpowiedzUsuń