środa, 30 kwietnia 2014

Tydzień 11: typy uogólnione

Ćwiczenia

 1. Zaimplementuj stos parametryzowany typem elementów przechowywanych na stosie.
 2. Napisz własne drzewo BST, parametryzowane typem elementów przechowywanych w drzewie. Porządek powinien być zadany jako java.util.Comparator lub java.util.Comparable.
 3. Napisz procedurę sortującą tablicę dowolnego typu. Porządek definiujemy jak w zadaniu 2.

Laboratorium

 1. Zaimplementuj własną reprezentację drzewa (może być binarne), które w każdym węźle przechowuje obiekty tego samego typu. Twoje drzewo powinno udostępniać następujące operacje:
  • tworzenie pustego drzewa,
  • dodawanie elementu w określonym miejscu drzewa,
  • wypisanie wszystkich elementów drzewa,
  • wyliczenie rozmiaru drzewa,
  • wyliczenie wysokości drzewa,
  • sprawdzenie, czy drzewo zawiera wskazany element.
 2. Zaimplementuj drzewo BST przechowujące wartości tego samego typu. Algorytm porównujący może być dostarczany w postaci (do wyboru) Comparatora lub interfejsu Comparable. Twoje drzewo powinno udostępniać nastepujące operacje:
  • tworzenie pustego drzewa,
  • dodawanie elementu do drzewa,
  • sprawdzenie, czy drzewo zawiera wskazany element,
  • wypisanie wszystkich elementów drzewa w kolejności rosnącej.

Praca domowa nr 8

Zadanie nr 2 (drzewo BST). Termin oddania:  7 maja 2014 r.

Polecane linki

Generics in the Java Programming Language - tutorial
Java Generics FAQ 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz