środa, 28 maja 2014

Tydzień 14: egzamin, drugie zadanie zaliczeniowe

Ćwiczenia

Platforma eTam (egzamin z roku 2012/2013).

Laboratorium

  Wskazówki do drugiego zadania zaliczeniowego

  1.  Przykład, jak można parsować XML: http://www.mkyong.com/java/how-to-read-xml-file-in-java-sax-parser/
  2. Ćwiczenie: skopiować i uruchomić powyższy przykład. Następnie zmodyfikować go tak, by był bardziej obiektowy. Napisz interfejs ObsłużDane i 5 klas implementujących (4 odpowiadają rodzajom danych, jedna odpowiada czemuś co nie jest daną - w przykładzie to np. Staff). W obsłudze startElement ustawia się w switchu odpowiedni obiekt, w characters wywołuje metodę tego interfejsu, która stosownie wypisuje dane. Metoda endElement może (nie musi) ustawiać obsługę na obiekt nieobsługujący danych.
  3. Zmodyfikuj przykład, aby parsował plik ze zrzutem danych z wikipedii. (Plik jest podlinkowany w treści zadania zaliczeniowego.) Dla każdej strony w zrzucie (znacznik page) chcemy wypisać jej tytuł (znacznik title) i treść (znacznik text).

  Brak komentarzy:

  Prześlij komentarz