środa, 5 marca 2014

Tydzień 3: modelowanie obiektowe cd, wstęp do Javy

Ćwiczenia

Model dziedziny dla systemu rejestracji kurdli.

Laboratorium

  1. Skompiluj i uruchom na swoim komputerze program HelloWorld.
  2. Napisz program wypisujący na ekran wszystkie argumenty z wiersza polecenia.
  3. Napisz program wyliczający wartość największego wspólnego dzielnika dwu zadanych wartości.
  4. Napisz program wypisujący rozkład zadanej liczby naturalnej większej od zera na czynniki pierwsze.
  5. Napisz program wypisujący pierwszych n liczb Fibonacciego.
  6. Napisz program wypisujący pierwszych n liczb pierwszych. Użyj sita Eratostenesa.
Zagadka: co robi program Zagadka.java?

Praca domowa nr 2

Do wyboru jedno zadanie spośród: zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5, zadanie 6.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz