środa, 12 marca 2014

Tydzień 4: proste klasy

Ćwiczenia

  1. Zdefiniuj klasę Pracownik (podobnie do klasy osoba z wykładu, dodając jeszcze tekstową informację o zajmowanym przez pracownika stanowisku). Następnie zdefiniuj klasę Firma, która by przechowywała w tablicy spis wszystkich pracowników (możesz założyć, że liczba pracowników nie przekracza 100). Zdefiniuj metody dodawania nowych pracowników do firmy oraz wypisywania aktualnego spisu pracowników. Zastanów się, jak przy tym ostatnim zadaniu rozdzielić odpowiedzialności pomiędzy obie klasy.
  2. Zdefiniuj klasę opisującą datę. Zastanów się nad wyborem wewnętrznej reprezentacji dat. Zdefiniuj metody pozwalające na odczytywanie bieżącej daty i przestawianie jej o jeden tydzień w przód i w tył. Zadbaj o dobranie odpowiednich modyfikatorów dostępu do składowych.
  3. Zdefiniuj klasę Liczba, która przechowuje w tablicy cyfry liczby dziesiętnej. Zdefiniuj operacje wypisywania liczby, nadawania jej wartości (w postaci parametru konstruktora będącego napisem) oraz mnożenia przez liczbę typu int. W przypadku gdy w czasie mnożenia okaże się, że tablica jest za mała, procedura mnożąca powinna kopiować jej zawartość do większej. Zdefiniuj wreszcie metodę silnia, która policzy silnię zadanej jako parametr liczby typu int.

 Laboratorium

Na forum Szybkość programów w Javie w moodle'u należy umieścić wynik porównania programu napisanego w Javie oraz w innym języku programowania. Termin oddania: 26 marca 2014 r. To zadanie warte jest jeden punkt.
  1. Skompiluj i uruchom w Eclipse program HelloWorld z poprzednich zajęć. Podepnij w Eclipse źródła Javy.
  2. Napisz klasę Osoba. Każda osoba ma imię, nazwisko oraz płeć. W innej klasie napisz program, który wczytuje listę 10 osób, a następnie wypisuje ich dane w odwrotnej kolejności. Skompiluj i uruchom program a) pod Eclipse b) z linii komend.
  3. Zmień klasę Osoba z poprzedniego zadania tak, aby każda osoba miała matkę i ojca. Stwórz kilka osób i powiązań pomiędzy nimi. Dodaj metodę, która zwraca imię i nazwisko ojca lub napis „Nieznany”, jeśli referencja do ojca jest nullem. Dodaj metodę, która przyjmuje parametr typu Osoba i zwraca informacje, czy podane osoby mają tę sama matkę.
  4. Utwórz klasę Ulamek reprezentującą ułamek zwykły. Klasa ma udostępniać operacje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz wypisywania ułamków (metoda toString()). Ułamki powinny być przechowywane w postaci uproszczonej (zadbaj o to w konstruktorze). W innej klasie napisz program, który wczyta 10 ułamków ze standardowego wejścia, a następnie policzy ich sumę oraz iloczyn. Skompiluj i uruchom program a) pod Eclipse b) z linii komend.

Praca domowa nr 3

Do wyboru zadanie 2+3 lub zadanie 4.  Termin oddania: 19 marca 2014 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz